Masz problem z wyświetleniem wiadomości? ">Zobacz ją w przeglądarce
 | Newsletter

Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016, strona 1

dział: Strona tytułowa

Autor: Agata Cieśla

Sposób zapłaty będzie miał wpływ na koszty podatkowe


Na podpis Prezydenta czeka ustawa nowelizująca obie ustawy o podatku dochodowym oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (stan na dzień oddania GP do druku). W zakresie dotyczącym podatku dochodowego przynosi ona zmiany związane z korektą kosztów. Do korekty takiej będzie zobowiązany przedsiębiorca, który reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów dokonując zapłaty w gotówce zamiast za pośrednictwem rachunku bankowego, w przypadku gdy jednorazowa wartość takiej transakcji przekroczy 15.000 zł (bez względu na ilość płatności w ramach tej transakcji). Ustawodawca zakłada, że wprowadzenie wskazanych rozwiązań przyczyni się do zwiększenia transparentności transakcji dokonywanych w obrocie gospodarczym wpływając jednocześnie na wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz zmniejszenie szarej strefy, co powinno się przełożyć na zwiększenie dochodów budżetu państwa.

Podkreślić należy, że ograniczenie możliwości rozliczania w podatku dochodowym wartości transakcji opłaconych gotówką odnosić się będzie wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy regulują, a nie przyjmują płatności z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ma ono bowiem zastosowanie wyłącznie do kosztów podatkowych - nie odnosi się do przychodów.

Nowe przepisy uwzględniają przy tym podział kosztów na tzw. bezpośrednie i pośrednie, od którego uzależniony jest moment obciążenia nimi kosztów firmowych. W efekcie dotyczą kwot zarówno zaliczonych już do kosztów podatkowych, jak i tych, które koszty te dopiero będą obciążały. W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy, mimo ustawowego obowiązku, płatności za transakcje o wartości powyżej 15.000 zł uregulują gotówką, będą zobowiązani do zmniejszenia kosztów podatkowych w przypadku rozliczenia w nich tej płatności oraz nie będą uprawnieni do zaliczania do tej kategorii kwoty takiej płatności. Jeżeli jednak w danym miesiącu podatnik poniesie koszty w niższej wysokości niż kwota zmniejszenia, wówczas będzie zobowiązany do zwiększenia przychodów o zaistniałą różnicę.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Na mocy przepisów przejściowych jej uregulowania będą miały zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie nie będą się odnosiły do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie będzie przekraczała dotychczasowego limitu wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. 15.000 euro). Nowe uregulowania nie będą także miały zastosowania do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów podatkowych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

©2016
Wysłano do {%email%} - Dostajesz tę wiadomość, bo zapisałeś się na newsletter strony .

Nasz adres korespondencyjny to:
\"MM\" spółka cywilna
Marta Goluda - Suchodolska
Marek Suchodolski

ul. Kosynierów Gdyńskich 104/2
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 783 60 01
e-mail: biuro@mmsc.com.pl
">Wypisz się z tej listy