Masz problem z wyświetleniem wiadomości? ">Zobacz ją w przeglądarce
 | NewsletterTransakcje przedsiębiorców powyżej 15.000 zł tylko z rachunku płatniczego

Od 1 stycznia 2017 r. transakcje między przedsiębiorcami o wartości przekraczającej jednorazowo 15.000 zł będą musiały być dokonywane z rachunku płatniczego. Tym samym znacznemu obniżeniu ulegnie limit płatności związanych z działalnością gospodarczą, które mogą być dokonywane bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W Dzienniku Ustaw z br. pod poz. 780 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja obniży m.in. wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, z obecnych 15.000 euro do 15.000 zł. Oznacza to, że po wejściu w życie omawianych zmian dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą będzie musiało następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł.

Ustawa wprowadza także rozwiązania podatkowe, które mają ograniczyć zjawisko dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego. Polegają one na braku możliwości uwzględnienia w rachunku podatkowym kwot płatności przekraczających ustawowe limity dokonanych z pominięciem rachunku płatniczego.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Nowe regulacje będą mieć zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie mieć zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekraczała dotychczasowego limitu (15.000 euro).

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 46©2016
Wysłano do {%email%} - Dostajesz tę wiadomość, bo zapisałeś się na newsletter strony .

Nasz adres korespondencyjny to:
\"MM\" spółka cywilna
Marta Goluda - Suchodolska
Marek Suchodolski

ul. Kosynierów Gdyńskich 104/2
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 783 60 01
e-mail: biuro@mmsc.com.pl
">Wypisz się z tej listy